Forum

Please or Register to create posts and topics.

เรื่องย่อ ๑๐๐ ร้อยขา The One Hundred

"เมื่อที่กักตัว กลายเป็นที่ฟักตัวของพวกมัน" สถานที่ ๆ คุณคิดว่าปลอดภัยที่สุด กลับเป็นที่ ๆ อันตรายที่สุด
เพราะมันกำลังจะคืบคลานออกมา!

ในยุคแห่งวิกฤตโรคระบาด ผู้ที่เดินทางเข้ามาจากต่างประเทศจำเป็นต้องถูกกักตัวอยู่ในสถานที่กักกันโรคของรัฐเป็นเวลา 14 วัน และนี่คือเรื่องราวลึกลับที่เกิดขึ้นภายในสถานที่กักกัน กับการเผชิญฝูงสัตว์ประหลาดในตำนานตัวใหม่อย่างตะขาบยักษ์หรือที่เรียกอีกชื่อว่า “ตะบองพลำ” ตะขาบยักษ์ในตำนานไทยความยาวกว่า 18 เมตร เรื่องราวความสยองจึงเริ่มขึ้นที่โรงแรมแห่งนี้ ทางรอดทางเดียวคือไขปริศนาว่าใครคือผู้แอบแฝง ห้ามออกจากห้อง ล็อกประตูหน้าต่างให้ดี พวกมันกำลังออกล่า!

อยากดูหนังต้อง moviesdoofree หนังดูฟรี ได้ไม่จำกัด